TREKKSPILLVERKSTED

ALLE SLAGS REPARASJONER OG STEMMING UTFØRES PÅ ALLE TYPER TREKKSPILL OG 2-RADERE.
LEVERINGSTID PÅ TREKKSPILLREPARASJONER ER NOE VARIERENDE UTIFRA PÅGANG
OG REPARASJONENS OMFANG. TA KONTAKT.