TREKKSPILLVERKSTED

FRA TREKKSPILLVERKSTEDET

NOEN MASKINER I VERKSTEDET

FRA TREKKSPILLVERKSTEDET

FRA STEMMEBORDET FOR TREKKSPILL MED DIGITAL KONTROLL AV STEMMINGEN.

ANDERS (KOMMENDE TREKKSPILLREPARATØR?-MEST LEGO FORELØPIG)LAR MORFAR SJEKKE SPILLET SITT UNDER NØYE OVERVÅKNING.

ALLE SLAGS REPARASJONER OG STEMMING UTFØRES PÅ ALLE TYPER TREKKSPILL OG 2-RADERE.
LEVERINGSTID PÅ TREKKSPILLREPARASJONER ER NOE VARIERENDE UTIFRA PÅGANG
OG REPARASJONENS OMFANG. TA KONTAKT.