LM STUDIO & MUSIKK

TREKKSPILLVERKSTED

FRA TREKKSPILLVERKSTEDET
FRA TREKKSPILLVERKSTEDET
NOEN MASKINER I VERKSTEDET
NOEN MASKINER I VERKSTEDET
FRA TREKKSPILLVERKSTEDET
FRA TREKKSPILLVERKSTEDET
FRA STEMMEBORDET FOR
TREKKSPILL MED DIGITAL
KONTROLL AV STEMMINGEN.
FRA STEMMEBORDET FOR TREKKSPILL MED DIGITAL KONTROLL AV STEMMINGEN.
ANDERS (KOMMENDE TREKKSPILLREPARATØR?-MEST LEGO FORELØPIG)LAR MORFAR SJEKKE SPILLET SITT UNDER NØYE OVERVÅKNING.
ANDERS (KOMMENDE TREKKSPILLREPARATØR?-MEST LEGO FORELØPIG)LAR MORFAR SJEKKE SPILLET SITT UNDER NØYE OVERVÅKNING.

ALLE SLAGS REPARASJONER OG STEMMING UTFØRES PÅ ALLE TYPER TREKKSPILL OG 2-RADERE.
LEVERINGSTID PÅ TREKKSPILLREPARASJONER ER NOE VARIERENDE UTIFRA PÅGANG
OG REPARASJONENS OMFANG. TA KONTAKT.